40 χρόνια αξιόπιστος συνεργάτης

Φίλτρα λαδιού, καυσίμου, αέρος, νερού και ανταλλακτικά για αντλίες σκυροδέματος

40 χρόνια αξιόπιστος συνεργάτης

Από το 1975 προσφέρουμε αδιάλειπτα κάθε είδους φίλτρα
επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων

40 χρόνια Φιλτροεισαγωγική

Από το 1975 προσφέρουμε αδιάλειπτα κάθε είδους φίλτρα
επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων

40 χρόνια Φιλτροεισαγωγική

Φίλτρα λαδιού, καυσίμου, αέρος, νερού και ανταλλακτικά για αντλίες σκυροδέματος

40 χρόνια αξιόπιστος συνεργάτης

Από το 1975 προσφέρουμε αδιάλειπτα κάθε είδους φίλτρα
επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων

40 χρόνια αξιόπιστος συνεργάτης

Από το 1975 προσφέρουμε αδιάλειπτα κάθε είδους φίλτρα
επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων

40 χρόνια αξιόπιστος συνεργάτης

Φίλτρα λαδιού, καυσίμου, αέρος, νερού και
ανταλλακτικά για αντλίες σκυροδέματος

Εταιρικά νέα - ανακοινώσεις

‹‹ επιστροφή στα νέα

Νέο κτίριο κεντρικής αποθήκης

Για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών σε αποθηκευτικούς χώρους , η εταιρία μας προέβη στην αγορά κτιρίου αποθηκευτικών χώρων εμβαδού 2250 τ.μ σε οικοπεδική έκταση 5 στρεμμάτων στηνν οδό Πόντου αρ.62 . Μακροπρόθεσμα θα δημιουργηθεί εκεί η κεντρική αποθήκη της επιχείρησης από όπου θα εξυπηρετούνται καλύτερα οι αποστολές των εμπορευμάτων λόγω της κοντινής απόστασης από τις παρακείμενες μεταφορικές εταιρίες . Η λειτουργία των ήδη υπαρχόντων καταστημάτων της εταιρίας θα συνεχιστεί κανονικά .

Θα μας βρείτε:
Φιλτροεισαγωγική
Σ.Πόζαρλη & Σια ΟΕ

Μοναστηρίου 107-109 (χάρτης)
54628 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.515632
Email: info@pozarli.gr
2013 - powered by webApplications       Copyright 2013 Σ. Πόζαρλη & σία Ο.Ε.
Όροι χρήσης  |   Προστασία προσωπικών δεδομένων